​Výstavba Urbana úspešne napreduje

Ani jesenné počasie kombinované s dažďom a so snehom nespomalilo výstavbu Urban Residence. Bytový dom AI je už pod strechou a ukončila sa tak realizácia hrubej stavby.

Objekt je už funkčne napojený na horúcovod a ukončuje sa aj osádzanie okien. Súčasne realizujeme zateplenie vonkajšej fasády, v jednotlivých bytoch prebieha dokončovanie vnútorných inštalácií, vrstiev podláh, omietok a začali sme aj s osádzaním interiérových priečok. Byty sú zapísané do katastra nehnuteľností.

Zobraziť ponuku bývania


 
Utešene tiež rastie bytový dom AII, kde je rovnako ukončená hrubá stavba, prípojky zdravotechniky a prebieha realizácia strešných vrstiev a inštalácia okien. V interiéroch sa vykonávajú práce s dokončovaním hrubých rozvodov vnútorných inštalácií. Postupne prebieha zápis rozostavaných bytov do katastra.


 
Do výšky rastie aj bytový dom s označením B, kde sa začalo s betónovaním už štvrtého poschodia. Aktuálne prebieha zápis rozostavanej stavby do katastra. Pokiaľ ide o bytový dom C, s výkopovými prácami sa začne už začiatkom roka 2018, preto neváhajte a pri predbežných rezerváciách sa obráťte na našich predajcov. 

Kontaktujte nás 

 

Newsletter

Odoslaním emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.